Czym jest system AdBlue w samochodach i za co odpowiada?

W dzisiejszych czasach, wraz z coraz większym naciskiem na ochronę środowiska, producenci samochodów wprowadzają innowacyjne rozwiązania mające na celu redukcję emisji szkodliwych substancji. Jednym z takich rozwiązań jest system AdBlue, który znacząco przyczynia się do zmniejszenia emisji tlenków azotu (NOx) przez pojazdy samochodowe. W tym artykule przyjrzymy się bliżej systemowi AdBlue, jego działaniu oraz roli, jaką pełni w samochodach.

AdBlue to marka handlowa mocznika technicznego, który jest używany jako czynnik do selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) w samochodach z silnikami diesla. System AdBlue wykorzystuje reakcję chemiczną między AdBlue, a tlenkami azotu obecnymi w spalinach silnikowych w celu przekształcenia ich w nieszkodliwe substancje. W ten sposób system ten przyczynia się do znacznego obniżenia emisji tlenków azotu, które są jednymi z głównych składników smogu oraz powodują szereg negatywnych skutków dla zdrowia człowieka i środowiska.

AdBlue składa się głównie z mocznika (32,5%) oraz czystej wody demineralizowanej (67,5%). Jest on przechowywany w specjalnym zbiorniku w samochodzie, który jest oddzielony od zbiornika paliwa. AdBlue jest dozowany do układu wydechowego pojazdu w postaci płynu, który jest wtryskiwany do przepływu spalin tuż przed katalizatorem SCR. Tam dochodzi do reakcji chemicznej, w której tlenki azotu są przekształcane w azot (N2) i wodę (H2O), nieszkodliwe dla środowiska.

Rola systemu AdBlue jest kluczowa w spełnianiu coraz bardziej rygorystycznych norm emisji spalin, takich jak normy Euro 6. Dzięki temu systemowi, samochody z silnikami diesla są w stanie zmniejszyć emisję tlenków azotu nawet o 90%. Obecnie większość nowoczesnych samochodów z silnikami diesla jest wyposażona w system AdBlue, co pozwala im spełniać normy emisji spalin.

Aby system AdBlue działał efektywnie, konieczne jest regularne uzupełnianie AdBlue w samochodzie. Zbiornik AdBlue jest zazwyczaj umieszczony w pobliżu zbiornika paliwa i ma oddzielną wlewkę, aby uniknąć pomyłek.

Więcej ciekawostek dotyczących AdBlue znajdziesz też na stronie https://elektronikaauta.pl/dpf-fap-egr-addblue/

Dodaj komentarz